Kategoria: andrzej lekcje

kurs php

http://phpkurs.pl/skladnia ZMIENNE <?php $nazwa = 1; // Zmiennej "nazwa" przypisywana jest wartość liczbowa 1 $druga_nazwa = "Tekst"; // Zmiennej "druga_nazwa" przypisany jest ciąg znaków "Tekst" $trzecia_nazwa = $nazwa; // Zmiennej "trzecia_nazwa" przypisywana //jest wartość zmiennej "nazwa" echo "To jest $druga_nazwa"; // Powinien wyświetlić się napis "To jest Tekst" echo '$druga_nazwa'; // Powinien wyświetlić się napis … Czytaj dalej kurs php

2016-01-20 zadanie domowe

0. Upewnij się, że w aktualnej wersji strony wyświetlamy stronę główną przy braku parametru p w REQUEŚCIE (GET), stronę określoną przez parametr p, gdy jest on podany (http://theatre.localhost?p=nazwa_strony) i strona istnieje oraz 404.php w przeciwnym wypadku. Aktualnie kod jest OK, tylko niestety jak wpisze się np http://theare.localhots/blabla to pokazuje błąd serwera 404 i stronę serwerową … Czytaj dalej 2016-01-20 zadanie domowe

commit i push przez wiersz poleceń, błąd

POLECENIA DOS CD\ - idź do katalogu źródłowego CD.. - idź do katalogu wyżej CD \WINDOWS\SYSTEM - idź do ścieżki windows/system Próbowałam zrobić commit nazwać chciałam to "second version"   poprzez komendę: C:\xampp\htdocs\theatre>git commit -m "Second version of index.php" a potem chciałam zrobić C:\xampp\htdocs\theatre>git push ale pokazuje mi błąd: On branch master Your branch is up-to-date … Czytaj dalej commit i push przez wiersz poleceń, błąd

baza danych teatr (zapytanie SQL)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `actors` ( `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `first_name` varchar(255) NOT NULL, `last_name` varchar(255) NOT NULL, `gender` varchar(1) NOT NULL, `birth_date` date NOT NULL, `description` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ; INSERT INTO `actors` (`id`, `first_name`, `last_name`, `gender`, `birth_date`, `description`) VALUES (1, 'Antonina', 'Choroszy', 'K', '1970-03-05', 'Od 3 lat … Czytaj dalej baza danych teatr (zapytanie SQL)

Moja baza – zadanie domowe

-- -------------------------------------------------------- -- Struktura tabeli dla tabeli `actors` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `actors` (   `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `first_name` varchar(255) NOT NULL,   `last_name` varchar(255) NOT NULL,   `gender` varchar(1) NOT NULL,   `picture_path` varchar(255) DEFAULT NULL,   `birth_date` date NOT NULL,   `description` varchar(255) DEFAULT NULL,   PRIMARY KEY (`id`) … Czytaj dalej Moja baza – zadanie domowe

Budowa struktury bazy danych

CREATE TABLE `roles` ( `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)     );      dodanie kolejnych kolumn/atrybutów za pomocą ALTER TABLE      ALTER TABLE `roles` ADD COLUMN `actor_id` INT(10) NOT NULL REFERENCES `actors` (`id`), ADD COLUMN `performance_id` INT(10) NOT NULL REFERENCES `performances` (`id`); domyślnie nie można usunąć rekordu, … Czytaj dalej Budowa struktury bazy danych