Kategoria: sql

zapytanie sql zakupy a kody

wszystkie zakupy z kodem promocyjnym: SELECT k.`id_order`, k.`reference`, k.`id_cart`, k.`total_paid_tax_excl`, h.`name`, h.`value_tax_excl` FROM `ps_orders` k join `ps_order_cart_rule` h on k.`id_order` = h.`id_order` WHERE k.`invoice_date` BETWEEN '2015-12-06' AND '2016-01-03'; wszystkie zakupy + kod promocyjny (jeżeli był): SELECT k.`id_order`, k.`reference`, k.`id_cart`, k.`total_paid_tax_excl`, h.`name`, h.`value_tax_excl` FROM `ps_orders` k left join `ps_order_cart_rule` h on k.`id_order` = h.`id_order` WHERE k.`invoice_date` … Czytaj dalej zapytanie sql zakupy a kody

zapytanie sql wyciąganie danych z 2 tabel

"SELECT mk.key, sum(mc.cost) FROM `monitoring_history` mh, monitoring_keys mk, monitoring_cost mc WHERE mh.key_id = mc.key_id and mh.key_id = mk.key_id and mh.site_id = mk.site_id and mh.`site_id` = 889 AND mh.`data` BETWEEN '2015-01-01' AND '2015-01-31' and mh.position <= mc.to and mh.position >= mc.from group by mk.key" SELECT * FROM `monitoring_keys` where `site_id` = 889 SELECT `position` FROM `monitoring_history` … Czytaj dalej zapytanie sql wyciąganie danych z 2 tabel

baza danych teatr (zapytanie SQL)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `actors` ( `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `first_name` varchar(255) NOT NULL, `last_name` varchar(255) NOT NULL, `gender` varchar(1) NOT NULL, `birth_date` date NOT NULL, `description` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ; INSERT INTO `actors` (`id`, `first_name`, `last_name`, `gender`, `birth_date`, `description`) VALUES (1, 'Antonina', 'Choroszy', 'K', '1970-03-05', 'Od 3 lat … Czytaj dalej baza danych teatr (zapytanie SQL)

encja, przykładowe formaty danych

AKTOR           ------------------>     Aktorzy #ID                                    - ID .INT PRIMARY. KEY * imię                                - VARCHAR(255) NOT NULL * nazwisko                       - VARCHAR(255) NOT NULL * płeć                                - VARCHAR(1) ("K" lub "M") o zdjęcie                          - VARCHAR(255) NULL  /  BLOB * data urodzenia            … Czytaj dalej encja, przykładowe formaty danych

Moja baza – zadanie domowe

-- -------------------------------------------------------- -- Struktura tabeli dla tabeli `actors` CREATE TABLE IF NOT EXISTS `actors` (   `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `first_name` varchar(255) NOT NULL,   `last_name` varchar(255) NOT NULL,   `gender` varchar(1) NOT NULL,   `picture_path` varchar(255) DEFAULT NULL,   `birth_date` date NOT NULL,   `description` varchar(255) DEFAULT NULL,   PRIMARY KEY (`id`) … Czytaj dalej Moja baza – zadanie domowe

Budowa struktury bazy danych

CREATE TABLE `roles` ( `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)     );      dodanie kolejnych kolumn/atrybutów za pomocą ALTER TABLE      ALTER TABLE `roles` ADD COLUMN `actor_id` INT(10) NOT NULL REFERENCES `actors` (`id`), ADD COLUMN `performance_id` INT(10) NOT NULL REFERENCES `performances` (`id`); domyślnie nie można usunąć rekordu, … Czytaj dalej Budowa struktury bazy danych

Zapytania SQL, monitoring

"SELECT mk.key, sum(mc.cost) FROM `monitoring_history` mh, monitoring_keys mk, monitoring_cost mc WHERE mh.key_id = mc.key_id and mh.key_id = mk.key_id and mh.site_id = mk.site_id and mh.`site_id` = 889 AND mh.`data` BETWEEN '2015-01-01' AND '2015-01-31' and mh.position <= mc.to and mh.position >= mc.from group by mk.key" SELECT * FROM `monitoring_keys` where `site_id` = 889 SELECT `position` FROM `monitoring_history` … Czytaj dalej Zapytania SQL, monitoring

Jak prawidłowo wykonać zrzut bazy

pochodzi z: http://funkcje.net/view/5/4861/ Backup Export bazy MySQL / krzaczki zamiast polskich liter ZANIM napiszesz w tym temacie następny post, przeczytaj dokładnie WSZYSTKO co poniżej napisałem. Poniższy post podzielony jest na 3 działy. 1. Opisuję jak (w możliwie najbezpieczniejszy i najmniej problemowy) sposób wykonywać backup bazy. 2. Jak prawidłowo przywrócić wykonany wcześniej backup. 3. Jakie poprawki … Czytaj dalej Jak prawidłowo wykonać zrzut bazy